AKCE  2. POLOLETÍ 2018/19

 

  LEDEN

  16.1. 2019   DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC, Terezka a kouzelné autíčko

  24.1. 2019 PRIMAVIZUS - VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ V MŠ

 

  ÚNOR

 13.2. 2019 Planetárium  v MŠ

  20.2. Přednáška pro rodiče - ŠKOLNÍ ZRALOST OD 15.30 VE TŘÍDĚ VČELIČEK

  25.2. 2019 Hudební program pro děti , Ivan Urbánek :ENTENTÝKY

 BŘEZEN

 8.3. Jana Nováková: Pojdme si hrát se slovíčky

13.3. Hudební program pro děti v MŠ od 9:00

15.3. ZUŠ představení dětí - Pasáček vepřů , kino OKO  

28.3. Divadlo z Truhlice  v MŠ od 10:30  - hygiena a kultura stolování

DUBEN  

4.4. Prostějovská Mateřinka - taneční vystoupení dětí na festivalu v divadle v Prostějově

5.4. Kouzlení s vákuem  od 9:00 - naučný program pro děti ( pokusy a objevování a vákuovou pumpou)

15.4. Beseda s Policií v MŠ

12.4. Zdobení velikonočních beránků - Rotary 2019 - výstava v Národním domě v  Prostějově

16.4. Akce s rodiči - velikonoční dílničky ve třídách - odpoledne od 15:30 , výstavka v MŠ 

       " Nejkrásnější velikonoční beránek"

11.4.  Fotografování v MŠ - zážitkové sady fotografií + společné foto tříd, od 9.00 , v MŠ , nabídka s ukázkami bude včas v šatnách dětí.

17.4. beseda s autorem dětskách knížek Z. Železným pro předškoláky od  9.00 , možnost zakoupení knih v MŠ , nabídka ve třídě Včeliček

KVĚTEN

3.5. Exkurze do hasičské zbrojnice

10.5. ZUŠ výchovný koncert - kino OKO

15.5 Slavnost MŠ - ŠERPOVÁNÍ BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ, kult. program všech tříd - kino OKO

20.5. Výlet třídy ŽABIČKY + SOVIČKY - Kroměříž - Květná zahrada - environmentální program pro děti, odjezd z Mš v 8:00.

23.5. Výlet třídy VEVERKY + VČELIČKY - Areál ŽIVÁ VODA v Modré, odjezd v  8:00 od MŠ.

24.5. Divadlo Plyšového medvídka - kino OKO

ČERVEN

3.6. Oslava Dne dětí na zahradě - skákací hrad, HUDEBNÍ SHOW , DICSO , SOUTĚŽE.  

19.6. Návštěva dopravního centra v Prostějově - třída VČELIČKY