Vyjádření ředitelky mateřské školy ke změně systému odhlašování obědů

25.01.2018 10:36

Z důvodu narůstajících dotazů rodičů ohledně posunutí času odhlašování stravy - do 13,00 hodin předchozího dne.

Tímto opatřením chceme zabránit finančním ztrátám ŠJ. Potraviny především maso, kusové pečivo a mléčné výrobky jsou připravovány a objednávány v předstihu den předem. Pokud dojde ke snížení počtu strávníků až ráno, už to způsobuje nesrovnalosti v množství připravených surovin a důsledkem je finanční ztráta ŠJ.

Odhlašení stravy je tedy možné nejlépe do 13,00 hodin předchozího dne, výjimkou je pouze pondělí , kdy je možné stravu odhlásit ráno do 6,30 hodin - telefonicky nebo elektronicky.

Na tento den jsou do jídelníčku plánovaně zařazována jídla, u kterých případné změny v množství surovin lze upravit ráno před rozvařením.

Pokud  dítě náhle onemocní je možné přihlášený oběd vyzvednout v čase od 11,00 do 11.30 v kuchyni nebo po domluvě přímo ve třídě nejpozději  do 12,00 hod .

na další dny nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit.


Děkujeme za pochopení.                                                     Mgr. Andrea Kopová,ředitelka MŠ