PRIMAVIZUS - preventivní vyšetření zraku dětí 24.1. od 9:00

08.01.2019 07:55

Rodiče mají možnost  využít tohoto  speciálního vyšetření , které proběhne přímo v MŠ a preventivně ověřit zda dítě netrpí oční vadou. 

V předškolním věku dochází k výrazným změnám ve vývoji oka, a je proto důležité opakovaně sledovat  stav zraku a zajistit včas případnou korekci.

Cena za vyšetření je : 150,- Kč  ( některé ZP na  vyšetření přispívají)

Rodiče mohou zapsat své dítě k vyšetření a uhradit poplatek ve třídách u p. učitelek.