pravidelné pohybové aktivity v sále sokolovny - každé úterý dopoledne

20.02.2018 10:04

Děti ze tříd Včeličky a Veverky začaly pravidelně využívat prostory Sokolovny k řízeným pohybovým aktivitám.

každé úterý v čase od 9,30 do 11,00 hod. další informace u p. učitelek na třídách.