Poděkování za opravu komunikátoru ve třídě Soviček

13.10.2017 11:07

 

Děkujeme za rychlou pomoc s opravou dveřního komunikátoru p. Ing. Miroslavu Oplockému a také za jeho sponzorování MŠ .