PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A RODIČŮM ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2017

15.01.2018 10:45


Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a sponzorům, kteří v roce 2017 podpořili MŠ finančním darem. Získali jsme celkovou částku 31.500,- Kč, za kterou jsme pořídíli nové hračky a učební pomůcky.

Za dary a projevenou přízeň moc děkujeme.


Mgr. Andrea Kopová

ředitelka MŠ