26.9. LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ klinická logopedka PhDr. Mgr. K. Finkesová

10.09.2018 21:31

V mateřské škole proběhne ve středu 26.9. od 8:00 logopedická depistáž. Ve třídě svého dítěte prosím vyplnťe souhlás s logopedickým vyšetřením , pokud o něj máte zájem.