Denní režim v MŠ

 
 

6:00 – 8:40 hod.: příchod dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové  aktivity.

8:40 – 9:00 hod.: hygiena, dopolední svačina

9:00 – 9:45 hod: řízené činnosti dle ŠVP

9:45 – 11:35 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:35 – 12:30 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, četba dětem. 

12:30 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity ( předškoláci)- zájmové aktivity, příprava na školu, ind. práce s dětmi

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, odchod dětí.

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.  Děti ve třech třídách po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Ve třídě nejstarších dětí probíhají klidové aktivity a odpolední program (příprava na školu, zájmové aktivity dle aktuální nabídky, hry).

 

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.15 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.